Henvisning for CBCT

- 12/11/14

Det er nu muligt for tandlæge kollegaer at henvise patienter for en CBCT scanning. 
i følge lovgivningen skal henvisende tandlæge udfylde en henvisning med beskredet forundersøgelser og tidligere foretaget ræntgen for diagnisticering, samt en klar indikation for at foretage CBCT scanningen. 

For henvisningsblanket skriv til : tandlaegernebredgade1@os.dk.


Indikationer for CBCT :

Overordnet kan man sige, at indikationen for at få taget en Cone Beam CT-skanning er opfyldt, når der er et behov for diagnostisk information, som ikke kan opnås med mere strålevenlig teknik/udstyr.
 
I praksis er de hyppigste indikationer for Cone Beam CT-skanning:
 
• Lejringsbestemmelse af visdomstænder og deres forhold til N. Alv. Inf., hvis man vurderer at scanningen vil ænde på behandlingsplanen.

• Behandlingsplanlægning til implantat behandling, hvis behandlingsplanan ikke kan laves på anden vis.
 
• Vurderinger før og efter sinusløft, EAO anbefalinger.

• Traumer

• Smerter, der ikke kan diagnosticeres på anden vis

• Tand anomalier og malpositioner

Ifølge sundhedsstyrelsens vejledning for større dentale røntgenanlæg bekendtgørelse 663 stilles følgende krav til tandlæger, der vil henvise til Cone Beam CT skanning:

Krav til personer der henviser til røntgenundersøgelser

§ 36. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal følge de retningslinier for henvisning til røntgenundersøgelser som er fastsat af den ansvarlige leder af røntgenanlægget.

§ 37. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal sørge for at undersøgelsen er berettiget, idet både tilstanden hos den person der røntgenundersøges i forbindelse med diagnosticering og behandling af en sygdom og det forventede resultat af undersøgelsen skal indgå i vurderingen af berettigelsen.

§ 38. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om tidligere relevante røntgenundersøgelser som han har kendskab til.

§ 39. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling der berettiger undersøgelsen.

Stk. 2. Det skal fremgå af henvisningen hvem der har udfyldt den

Stråledosis ved CBCT:

Litteraturen er ikke entydig i sine angivelser af strålebelastning ved forskellige typer optagelser, idet dosis afhænger af mange faktorer, fx patientens størrelse.
 
Følgende skal derfor tages med et gran salt, men kan alligevel give en ide om strålebelastningen i forskellig situationer:
 
Fuldstatus med enorale rtg billeder 73 µSv
Panorama rtg 13 µSv
Cone Beam CT skanning Maxil eller Mandibel 80µSv
Cone Beam CT skanning Maxil eller Mandibel ekstra høj opløsning 130µSv
Cone Beam CT skanning Nobel Guide 80/130µSv
Cone Beam CT skanning kæbeled 80µSv
Hospitals CT skanning 2.100µSv
Naturlig årlig baggrundsstråling 4.000µSv
 
Grundlæggende skal enhver form for unødig stråling undgås, men når det er sagt, så viser ovenstående tal, at strålebelastningen ved at få en Cone Beam CT skanning er forsvindende lille i forhold til den årlige naturlige baggrundsstråling.


Vi ser frem til din henvisning. 
 

Tilbage til oversigten