Indikationer for en CBCT-undersøgelse i tandlægepraksis

Før behandling af retinerede hjørnetænder og overtallige tænder/odontom når disse på panorama overlejrer andre strukturer/nabotænder Lokalisation,
Patologi i relation til eller forårsaget af disse,
Relation til nabostrukturer Der er en høj grad af evidens for, at CBCT ændrer behandlingen af patienten
Før behandling af retinerede/semiretinerede visdomstænder  når tanden på panorama har en større rumopfyldende patologisk proces (fx cyste)  når der på panorama er mistanke om resorption af 2. molar, hvis dette har betydning for behandlingsvalg, når der er en høj sandsynlighed for, at amotio ændres til dekoronering efter CBCT-data Lokalisation af proces,

Resorption af tand:
Før indsættelse af tandimplantat: Der er ikke evidens for, at CBCT er til gavn for patienten, men der er forskel i behandlingsvalget af de to resorptionstyper. Det kan forventes, at man ser typen af resorption i en tand mere korrekt på 3D end på 2D billeder Rumopfyldende processer i kæberne, fx cyster/tumorer  når vurdering af processens udbredelse i alveolens bredde er af betydning for behandlingen Lokalisation, Udbredelse Der savnes evidens, men empirisk forventes det, at 3D undersøgelse resulterer i et mere korrekt kirurgisk indgreb

Patient med symptomer/smerter fra tand/tænder/kæber:
Apikal parodontitis,

Rodfraktur:
 
Kæbeled: