Parodontitis og Peri-implantitis patienter modtages.

Hvad kan vi tilbyde:


1.
Første gangs konsultation (PUD) for behandlingsplanlægning, risikoprofilering og prognosevurdering.
Information om muligheder og forløbet. Information om vedligehold og senere forløb.
Parodontitisbehandling fra start til slut, typisk er 3-6 mdrs. Hvor patienten skal komme ca. 1 gang om mdr. Her afregnes efter sygesikrings overenskomst.

2.
Kirurgisk parodontitisbehandling med minimal invasiv flap operation, evt. med knogleregeneration ved vertikale defekter.
ALLE patienter der henvises for kirurgi, skal have været igennem er PA forløb med information, motivation og depuration, hos egen tandlæge eller hos os. Det er vigtigt, at mundhygiejnen er under kontrol, så plak forekomsten er under 20%.
Endvidere skal patienten være motiveret og være indstillet på hyppige kontroller de næste 6-12 måneder.
Der kan godt laves parodontalkirurgi på rygere og diabetes patienter. Patienterne skal dog vide, at helingen efter kirurgi forløber langsommere, derfor er det endnu vigtigere med god mundhygiejne og hyppige kontroller.
Indikationer for parodontalkirurgi og priser se længere nede på siden

3.         
Postoperativt forløb på 1-3 måneder.

4.
 Udskrivningsbrev, med beskrivelse af patintens og egen tandlæges opgaver fremover for vedligeholdelse af behandlingen.
 
 
 
 
Skal jeg komme til jer:

Hvis jeres patienter føler sig mest trygge i vante rammer, kommer jeg gerne til jeres klinik for at hjælpe.
Jeg har mulighed for at besøge jeres klinik og behandle jeres patienter hver onsdag fra 9.00 til 15.00 (alt efter klinikkens placering)
Prisen for behandlingen er den samme så hvis patienten kommer til mig + kørsel (alm kørselstakst), og der skal minimum være 3 parodontalkirurgi på programmet af ca. 80 minutter. Jeg medbringer gerne alt udstyr, og klinikassistent.

 
Henvisnings kriterier for parodontal kirurgi:
 
VISITATION af patienter til kirurgi:  
Indikationer for Kirurgi:  
Der skal tages stilling til:
  1. Patientens motivation
  2. Alm. Tilstand – får patienten medicin der kan give kontraindikationer
  3. Tænder med løsning af 2-3. grad skal fixeres og slibes ud af føring.
Inden pa-kirurgi.:
  1. Depuration og tandrodsrensning udført og afvent heling på ca. 8 uger.
  2. Mundhygiejen skal være god, kontrolleres ved indfarvning.
  3.  Apikal røntgen max 1 år gamle. (parallelteknik)
  4. Hvis ryger, skal info om tvivlsom prognose gives.
  5. Patientens accept af vedligeholdelses program med indkald hver 3. måned i minimum et år efter operation
 
Priser:
 
Priser:                                                                                                Tilskud fra sygeforsikring DK:                  
Forundersøgelse incl. rens:                               1050,00                                 325,00
Injektion:                                                           240,00                                   75,00
Pa-kirurgi tand:                                                3400,00                               1075,00
Pa kirurgi implantat:                                         3800,00                               1075,00
Knogleopbygning Emdogain:                             1400,00                                 650,00
Knogle opbygning Bone ceramic:                      1400,00                                 650,00
Kombi Endogain+boneceramic:                         2200,00                                 650,00
Post op kontrol:                                                 125,25                                 60,00