Tandlæge i udlandet

Hvorfor vælge tandlægebehandlinger i udlandet?

I Danmark kan du frit vælge, hvilken tandlæge du vil have til at behandle dine tænder. Det kan være forhold som tillid til tandlægen, god kemi, geografi og pris, der er afgørende. Der er også nogle, der vælger at tage til en tandlæge i udlandet. Faktisk er det cirka tre procent af danskerne, der har besøgt en tandlæge i udlandet. Årsagen, til at nogle vælger at tage til udlandet, er som regel, at de ønsker at spare penge. Hvis du ønsker at prøve at få udført tandbehandling i udlandet, er der imidlertid en række forhold, du bør være særligt opmærksom på, inden du tager af sted.

Er der nogen risici ved tandbehandling i udlandet? 

Det er ikke muligt at sige noget generelt om kvaliteten af tandbehandlinger i udlandet i forhold til behandlinger i Danmark. Men det er desværre ikke ensbetydende med, at der ikke er nogen risici forbundet med tandbehandling i udlandet. Der er dog følgende punkter, du skal være opmærksom på:

Du er ikke dækket af det danske klagesystem:​​ Du skal derfor være opmærksom på, at klagereglerne varierer meget fra land til land, hvorfor du med stor sandsynlighed ikke har de samme rettigheder som i Danmark.

Du kan ikke få erstatning fra det danske patientskadeforsikring: Nogle steder kan du risikere at stå uden dækning, hvis der sker fejl eller skader i forbindelse med en behandling, eller du er utilfreds med kvaliteten.​​​ 

Du kan opleve behov opfølgende behandlinger: ​​I nogle tilfælde er der behov for justeringer eller yderligere behandlinger, der således kræver ekstra rejseaktivitet til det pågældende land.

Hvad gør jeg, hvis noget går galt? 

Hvis du ønsker at klage over en tandlæge inden for EU, Norge eller Island, kan du kontakte Forbruger Europa, der er den danske afdeling i et netværk af europæiske forbrugerkontorer. Forbruger Europa kan hjælpe dig med at finde ud af, om det vil være muligt at klage over behandlingen i det pågældende land, og i så fald hvordan du så gør det.
 

Kan jeg bruge en tandlæge i Danmark efter et tandlægebesøg i udlandet? 

Ja. Ligesom du kan skifte mellem danske tandlæger, kan du også gå til en tandlæge i Danmark, efter at du har været hos en tandlæge i udlandet.
Hvis du har brug for en større tandbehandling eller flere behandlinger over en længere periode, anbefaler Tandlægeforeningen, at du fastholder den samme tandlæge. Sammen kan du og din tandlæge planlægge, hvordan behandlingsforløbet kan gennemføres bedst muligt, så det sikrer din tandsundhed og samtidig også passer til din økonomi. I tilfælde af skader efter behandling eller dårligt udført tandlægearbejde i udlandet, skal du være forberedt på, at du kan blive bedt om at tage tilbage til tandlægen i udlandet for at få udbedret skaderne eller foretaget justeringer. Det er tandlægen i Danmark i sin gode ret til, medmindre du har smerter og akut behov for behandling.

Du må desuden forvente, at tandlægen i Danmark vil sikre sig dokumentation for, at eventuelle fejl og skader er sket, før du begynder behandlingen hos ham/hende. Det kan fx ske via røntgenbilleder eller en skrivelse om din tandstatus, som du skriver under på. Begrundelsen herfor er, at tandlægen således ikke risikerer at blive draget til ansvar for det fejlbehæftede arbejde, der er udført af tandlægen i udlandet. Tandlægen i Danmark har ret til at tage betaling for indsamlingen af dokumentation.
 

Kan jeg få tilskud til behandling i udlandet? 

Den Offentlige Sygesikring giver tilskud til en lang række behandlinger hos tandlæger i Danmark. Mulighederne for at få tilskud til behandling i udlandet hos offentligt autoriserede tandlæger er i de fleste tilfælde de samme som i Danmark. Men hvor tilskuddet i Danmark automatisk bliver fratrukket din regning, inden du betaler, må du ved behandling i udlandet først betale det fulde beløb og dernæst selv søge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet.

Klik her for at se, hvilke behandlinger du kan få tilskud til

Når behandlingen er færdig, skal du betale hele beløbet og sørge for at få en specificeret regning, så du kan dokumentere præcis, hvad du har fået foretaget. Dernæst skal du henvende dig til din kommune for at få refunderet tilskuddet til behandlingen. Det kan være en god ide at kontakte din kommune, inden du tager af sted, for at høre nærmere om, hvilken dokumentation der kræves for at kunne få udbetalt tilskud efter endt behandling i udlandet.

 

Få mere information om valg at tandlæge i udlandet

Prisen har som regel en væsentlig betydning, når det gælder større tandbehandlinger. Men inden du vælger en tandlæge, bør du også overveje forhold som sammenhæng i behandlingsforløbet, klage- og erstatningsmuligheder samt kommunikation med tandplejepersonalet. Hvis du ønsker at benytte en tandlæge i udlandet, anbefales du af Tandlægeforeningen på forhånd at undersøge klageforholdene grundigt i det land, du har planer om at rejse til. Kontakt evt. Forbruger Europa for at høre nærmere om regler og rettigheder.

Forbruger Europa
Tlf.: 32 66 90 00
www.forbrugereuropa.dk

På flere europæiske tandlægeforeningers hjemmesider er det muligt at søge efter tandlæger. Der gives dog ingen garantier for kvaliteten hos de enkelte tandlæger. Nærmere oplysninger om de forskellige tandlægeforeninger kan findes på FDI World Dental Federations hjemmeside (www.fdiworldental.org).

For mere information om tilskudsmuligheder ved behandling i udlandet kan du kontakte din kommune eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet (www.sum.dk).

Kilder:
www.forbrugereuropa.dk (Forbruger Europa)
www.forbrug.dk (Forbrugerstyrelsen)

Kilde: Forbrugerredegørelse 2005, Forbrugerstyrelsen

Information fra Tandlægeforeningen
Tlf.: 70 25 77 11